>
Profiles of Ramanujan Fellows 2012
Sl. No. Particulars Pdf
1. Satishchandra B. Ogale Pdf
2. Shasi Vardhan Kalivendi Pdf
3. Mahendra S. Sonawane Pdf
4. Vijay Balakrishna Shenoy Pdf
5. Vikram Tripathi Pdf
6. Kedar Damle Pdf
7. Saumen Datta Pdf
8. Amitava Patra Pdf
9. Deepak Thankappan Nair Pdf
10. Anthony Addlagatta Pdf
11. Chanchal Chaudhuri Pdf
12. Nilmani Mathur Pdf
13. Sudarshan Ananth Pdf
14. C.P. Rajendran Pdf
15. Vidya T.N.C. Pdf
16. Srigiridhar Kotamraju Pdf
17. Nissim Kanekar Pdf
18. Harini Nagendra Pdf
19. Devesh Kumar Pdf
20. Durbaka Vijaya Raghava Prasad Pdf
21. Ashwin Srinivasan Pdf
22. K. Narayan Pdf
23. Sheeba Vasu Pdf
24. Sudhir Kumar Vempati Pdf
25. Pratyay Basak Pdf
26. Dibyendu Nandi Pdf
27. Sanjay Prafullachandra Sane Pdf
28. Santosh Ansumali Pdf
29. Anil Shaji Pdf
30. Subroto Mukerjee Pdf
31. Sushil Mujumdar Pdf
32. Subir Kumar Das Pdf
33. Bhoje Gowd Pdf
34. Pramod A. Pullarkat Pdf
35. Anthony Arul Raj Pdf
36. Kana M. Sureshan Pdf
37. Raja Shunmugam Pdf
38. Harsh Chaturvedi Pdf
39. Manoj Gopalkrishnan Pdf
40. Kamal P. Singh Pdf
41. Uma Ramakrishnan Pdf
42. Namrata Gundiah Pdf
43. Jayanta Haldar Pdf
44. R. N. Viswanath Pdf
45. Santosh B. Mhaske Pdf
46. S. Shankaranarayanan Pdf
47. Rema Krishnaswamy Pdf
48. Sujatha Sunil Pdf
49. Himanshu Kumar Pdf
50. Justin R. David Pdf
51. Shachi Gosavi Pdf
52. Suvrat Raju Pdf
53. Surajit Ghosh Pdf
54. Brijesh Kumar Yadav Pdf
55. Chittaranjan Patra Pdf
56. Siddhartha Lal Pdf
57. Govind S. Krishnaswami Pdf
58. Viswanathan Arun Nagaraj Pdf
59. Joby Joseph Pdf
60. Aninda Sinha Pdf
61. Sujoy Mukherjee Pdf
62. Avinash Bajaj Pdf
63. Sebastian C Peter Pdf
64. Ananth Venkatesan Pdf
65. Rohit Joshi Pdf
66. Leelavathi Narlikar Pdf
67. G.V. Pavan Kumar Pdf
68. Aswin Sai Narain Seshasayee Pdf
69. Pankaj Soni Pdf
70. Shivani Agarwal Pdf
71. Ujjal K. Gautam Pdf
72. Chidambaram Gunanathan Pdf
73. Sanjeev Kumar Pdf
74. Yogesh Singh Pdf
75. Subhrangsu Chatterjee Pdf
76. V. Ramamoorthy Pdf
77. Vishal Rai Pdf
78. Jaideep Ghosh Pdf
79. Krithi K. Karanth Pdf
80. Dwaipayan Chakrabarti Pdf
81. Krishnan Venkatasubbaiah Pdf
82. Prem N. Yadav Pdf
83. Sharba Bandyopadhyay Pdf
84. Kashyap Rajeevsarathy Pdf
85. Krushnamegh Kunte Pdf
86. Kaushik Chatterjee Pdf
87. Aman Deep Sood Pdf
88. Balaji Jayaprakash Pdf
89. Amit Tuli Pdf
90. Vinod M. Prabhakaran Pdf
91. Saswata Shannigrahi Pdf
92. Rajeev S. Menon Pdf
93. Singarapu Kiran Kumar Pdf
94. V.G. Vaidyanathan Pdf
95. Sutapa Bose Pdf
96. Rajaram Krishna Nagarale Pdf
97. Snigdha Thakur Pdf
98. Mukul Kabir Pdf
99. Ratnesh D. Jain Pdf
100. Prajakta Dandekar Pdf
101. Ashna Bajpai Pdf